Liên hệ với BCH Công đoàn cơ sở

Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Văn phòng chính

Thông tin khác:

Liên hệ

Địa chỉ:
30 Bờ bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú
Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
+84 (028) 62887711