Điểm danh đầu tiên: Chị Huỳnh Thị Kim Thanh – Cựu chủ tịch công đoàn BT: nhiệm kỳ 7- 2016 đến 3- 2017.Chức vụ: Cashier manager -là một quản lí của một bộ phận “đông dân” nhất GMS - Cashier chị khá bận rộn, nhưng vẫn cố gắng và tâm huyết dành thời gian cho công tác công đoàn. Dưới sự chăm lo của chị các công đoàn viên và nhân viên nữ được chị chăm lo chu đáo. Nhiệm kì của chị khá ngắn vì chuyển công tác, nhưng chị vẫn luôn làm việc & hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến công đoàn.

Xem tiếp...