Chất lượng tổ chức Team building

Submitted by Super User in Đố vui 4 weeks ago

Custom page header

Anh/ chị thuộc Phòng/ ban nào?
Công ty đang thử nghiệm tổ chức teambuilding 2 năm/lần cho NV HQ, Anh/ Chị có thích điều này không?
Theo Anh/ Chị tại sao ngày càng ít nhân viên HQ tham gia teambuilding?
Anh/ Chị có hài lòng với chất lượng phòng ở không?
Điều gì Anh/ Chị quan tâm nhất khi tham dự teambuilding ?
Anh/ Chị thích công ty tổ chức teambuilding ở đâu trong những địa điểm dưới đây?
Anh/ Chị thích công ty tổ chức teambuilding trong mấy ngày?
Anh/ Chị thấy điều gì cần phải cải thiện trong những đợt teambuilding vừa qua?
Theo Anh/ Chị làm thế nào để cải thiện chất lượng teambuilding?
Anh/ Chị sẽ đóng góp gì để cải thiện tình hình kinh doanh cũng như để công ty tăng ngân sách teambuilding hàng năm cho nhân viên?
Hủy bỏ
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).