Luật Công đoàn mới nhất được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Đây là văn bản pháp lý cao nhất quy định về tổ chức công đoàn, bao gồm cả trách nhiệm đối với người lao động. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về những nội dung đáng chú ý của Luật Công đoàn 2012.

Xem tiếp...